5 vodicova elektricka instalacia

NonacneNonacne Nonacne účinný liek na akné

Elektrická inštalácia je zložitý organizmus, v ktorom musí všetko spolupracovať. Ak jedna položka zlyhá, môže sa dostať do vážneho nešťastia. Najčastejšie dochádza k veľkému úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, pri ktorom môžu zomrieť aj ľudia. Preto sa musíte starať o elektrické inštalácie, nechať ich pravidelne vykonávať kvalifikované elektrikáre a pravidelne opravovať všetky závady.

Jednou z najdôležitejších úloh v každej elektrickej inštalácii je výber ochrany. Vaše konanie alebo zdravie môžu závisieť od tohto hlavného faktora. Funkcie zabezpečenia by mali byť naskladané na viac strán. Z hlavnej poistky sa predpokladá, že menovitý prúd vyžaduje, aby elektráreň bola nastavená pri uzatváraní zmluvy na dodávku elektriny. Používa sa tak, že by bolo zlé čerpať väčšie množstvo elektriny, ako ukazuje posledná norma. Ak by sa to stalo, elektrické drôty pred našim bytom alebo úradom práce by vyhoreli.Ďalej sme elektromer navyše, nakoniec, hlavný rozvádzač. Tento rozvádzač je srdcom elektrickej inštalácie. Každý okruh začína práve tam. Každý je poistený vhodnou poistkou s pevným menovitým prúdom. Výber ochrany by mal zvoliť odborný elektrikár, ktorý pre nás vykoná projekt elektrickej inštalácie skôr, ako k nemu dôjde. V tejto sezóne bude predstavené, koľko okruhov je naplánovaných, čo počíta s dodávkou a ktorá doprava v nich bude prúdiť. To je potom nesmierne dôležité, pretože z tohto dôvodu sa vyžaduje vybraný prierez vodičov a následne poistka s príslušným menovitým prúdom. Pravidlom je výnimočne použitie takzvanej selektivity ochrany, vďaka ktorej sa v prípade skratu vypne iba poistka oblasti, a nie hlavná ochrana, ktorá by prerušila dodávku energie do celého domu.