Pokladnica uvedena v prilohe 1

Nákup pokladnice je významnou investíciou, takže pri výbere takéhoto zariadenia sa starajte o niekoľko dôležitých záležitostí. Výber registračných pokladníc sa rozširuje, každý si môže vybrať zariadenie, ktoré vyhovuje jeho potrebám. Na čo si treba pamätať pri výbere pokladnice pre seba? Keďže výber registračných pokladníc je stále väčší, odpovede, ktoré požadujeme pred zakúpením takéhoto zariadenia, prichádzajú po celý rok.

Cideval Prime

Jednou z najdôležitejších vecí je určenie, aké parametre by daná pokladnica mala mať a aké úlohy budú v poľskom prípade najdôležitejšie. Preto musíme zodpovedať otázky, či naša mena bude poskytovať činnosť na individuálnom, presne vymedzenom mieste alebo či je pre nás dôležitejšia mobilita. Ak plánujete nápad, v rámci ktorého budete pracovať, tým najlepším pre nás bude malá fiškálna suma, ktorú však budeme môcť vziať so sebou. Okrem iného sa v nej hovorí právnici, kozmetičky a automechanici, pre ktorých je ich úloha dôležitou väzbou na ich činnosť. V okamihu, keď sa chceme vytvoriť na konkrétnom mieste, možno budeme chcieť medzi samostatnou pokladňou a počítačovou pokladnicou, ktorá úzko spolupracuje s fiškálnou tlačiarňou. Čím lepšie vyberáme pokladňu pre jednotlivé činnosti - tým lepšie. Aby sme čo najviac skontrolovali individuálne potreby, musíme nielen premýšľať o druhu podnikania, ktoré prevádzkujeme, ale tiež o tom, koľko klientov dostávame za deň.V čase, keď si kupujeme registračnú pokladňu, musíme tiež premyslieť, či chceme zariadenie na tlač kópií potvrdení, alebo uprednostňujeme tie registračné pokladnice, ktoré si kúpia, aby vytvorili elektronické kópie vydaných potvrdení. Musíme si však uvedomiť, že také kópie musíme mať po ruke, pretože v prípade auditu sme povinní ich predložiť daňovému úradu.Ak uvažujeme o tom, ako kúpiť pokladne tých najmodernejších tried, mali by sme sa zoznámiť so zoznamom známych výrobcov takýchto zariadení a zistiť, aké komentáre k ich problémom sa najčastejšie objavujú. Mali by ste sa opýtať aj predajcov, ktorí nám môžu poskytnúť veľa dôležitých informácií. Títo predajcovia by sa mali okamžite opýtať, či prebudia a opravia zariadenia, ktoré predávajú. Kúpa registračnej pokladnice v spoločnosti, ktorá navyše využíva služby, môže v budúcnosti výrazne zjednodušiť náš život.