Programovaci modul

http://sk.healthymode.eu/proengine-ultra-zlepsit-vykon-a-zivotnost-motora/

Program Optima je sieť mnohých pridružených modulov pôsobiacich na tej istej databáze. Vo vzťahu ku špecifickosti konkrétnej spoločnosti je možné moduly voľne kombinovať. Program sa nachádza v skupine sietí Microsoft Windows (možná práca pre jedného používateľa av kategórii on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 alebo vyšší.

Program Optima funguje len na základe Microsoft SQL Server 2005, 2008 alebo 2008 R2 (verzia 2000 nie je podporovaná. Počas inštalácie sa oboznámte so zvyšnými požiadavkami na konfiguráciu počítačového hardvéru a obsahu licencie. Systém ľudských zdrojov je určený pre malé a stredné podniky. Pracuje dokonale s ďalšími prvkami, ako je fakturácia, riadenie a obchod s časopisom. Kúpi sa na:- registrácia zamestnancov, \ t- zúčtovanie platieb s prihliadnutím na neprítomnosť, nadčasy, \ t- kontrola neprítomnosti zamestnanca, dní dovolenky,vytváranie opráv na uverejňovanie pracovných zoznamov,- zúčtovanie zmlúv, \ t- účtovanie neprítomností spojených s rodičovskou, rodičovskou a materskou dovolenkou, dodatočných dovoleniek z dôvodu narodenia dieťaťa, \ t- rozdelenie odmeňovania do hotovosti a prevodov s uvedením príslušného bankového účtu,- zúčtovanie zmlúv s cudzincami,- výpočet a tlač daňových priznaní, \ t- vytváranie personálnych dokumentov ako pracovnej zmluvy, prílohy k zmluvám,- príprava informácií pre PFRON a pomocné výtlačky pre DEK-II a DEK-I-0,- archivácia formulárov ľudských zdrojov,- úhrada odmien zamestnancov vyslaných do zahraničia.Modul ľudských zdrojov a miezd má dodatočnú prácu ako služby úverových a úverových fondov. Môže byť integrovaný s metódou Comarch ERP XL s metódou Comarch ERP Altum, s mobilnými aplikáciami: Comarch ERP e-Pracownik a Comarch ERP Mobile Fleet. Správna implementácia delegátov do systému Optima umožňuje efektívnu organizáciu oddelenia ľudských zdrojov a sekretariátu. Modul spolupracuje so systémom Platiteľa, ktorý umožní vyrovnanie so Sociálnou poisťovňou.