Registracna cena

Príjem z registračnej pokladnice novitus lupo je mimoriadne dôležitým dokumentom pre manažéra a pre muža. Toto je základná povinnosť vydávať takéto doklady o predaji, pričom títo adresáti by mali mať pri sebe vždy potvrdenie.

Bohužiaľ, väčšina z nás neplatí oveľa viac pozornosti na príjmy, ktoré v sile úspechov je vážny dôsledok. Ako dlho by sme mali uchovávať takéto výtlačky z registračných pokladníc aj za akých okolností môžu byť pre nás užitočné?

V úspechoch podnikateľov je vec dosť jednoduchá. Mali by skrývať kópie príjmov po dobu 5 rokov - v prípade kontroly z daňového úradu. Prečo je tento dokument vždy zákazníkom?Tento malý kúsok papiera v sile úspechu môže mať veľký význam. Ak poznáme platnosť pokladničného dokladu a vieme, ktorý z nich má takýto dokument riadne uložiť, môžeme získať veľa. Hovorí to predovšetkým o súčasných formách, v ktorých sme závislí na inzerovaní nakupovaného tovaru alebo na jeho vyberaní. V tomto prípade nás predávajúci požiada, aby sme preukázali prijatie - potvrdenie inzerovanej transakcie. Aké dátumy musíme mať v okamihu, keď sa s príjmom zaobchádza pri podaní sťažnosti? Ak nakupujeme potravinárske výrobky, môžeme o nich informovať až 3 dni. Dlhšie by sme mali uchovávať tieto potvrdenky, ktoré sú dokladom o kúpe oblečenia, obuvi, nábytku alebo RTV vybavenia. Zákon nám poskytuje 24 mesiacov na nájdenie rozhodnutí a podanie sťažností. Ak nebudeme mať potvrdenie o prijatí, naša sťažnosť nebude akceptovaná. Čím väčšia je výhoda inzerovaného výrobku, tým ťažšia je strata spojená s nedostatkom dokumentu potvrdzujúceho takýto predaj.

Spomeňme si na príjmy, ktoré nám predávajúci musí dať pri nákupe. Nezabúdajme tiež umiestniť takéto dokumenty optimálnym spôsobom. Môžeme pripraviť obálky, v ktorých budeme zbierať príjmy v chronologickej organizácii, môžeme ponechať špeciálny box v poslednom smere. Je dôležité, aby sa dokument potvrdzujúci transakcie, ktoré sme vytvorili, dodržiaval, pokiaľ existuje základ na podanie sťažnosti.