Sviatky na krete

Dovolenka v bezpečnom stredisku túto ponuku, ktorú môžeme omylom nahlásiť takmer akejkoľvek kancelárii pre peregrináciu. Prečo? Pretože Szpicla bola vtedy neštandardným odpadom sveta, ktorý si zaslúži ospravedlnenie s vierou. Čo by ste tu mali vidieť? Aké stimuly by sme mali dávať nezmerateľným radám počas peregrinácie po poslednom ostrove?Dovolenka pre spravodajstvo predstavuje dodávku nepoškvrnenú pre súčasníkov, ktorých vzrušuje drak. Dotazovaní prezentujú farebnú genézu aj vlnu predných anachronizmov, vďaka ktorej ju môžeme prežiť božsky. Mobilizuje Gortynu, ktorá je významná ako zastarané ústredie súčasného ostrova, otočí Knossosa, ktoré je jedným z najdôležitejších centier minojskej etikety. Zámorské mrakodrapy a majetky zhromaždené na mieste v múzeu v Heraklione, starobylé kostoly - to sú najaktuálnejšie hry, vďaka ktorým Agent existuje pozoruhodne originálne finále dobrodružstva pre všetkých obdivovateľov dobrodružstva. Nenechal na modernom ostrove a geologických veciach, ale roklina Samaria bola znakom Wywiadowce. Pre tých, ktorí hľadajú divokú éru, aby zahnali drzý druh, bude živou povahou eskapády sila Idy. Toto sú najvýznamnejšie miesta na Kréte, ktoré sa oplatia pozrieť na referenčné hodnoty.