Uzemnenie od nulovania

Elektrostatické uzemnenie je elektrostatická zem, ktorá sa používa pri preprave a všetkých druhoch horľavých kvapalín, práškov a plynov. Elektrostatické uzemnenie v maximálnej miere znižuje riziko výbuchu alebo vznietenia iných druhov horľavých látok v dôsledku iskry. Nekontrolované riešenie môže viesť k vznieteniu zmesi kvapaliny a plynu a tým k výbuchu.

Samozrejme je možné eliminovať nebezpečenstvo samovznietenia a výbuchu. Ako posledné ďalšie prepravované štruktúry by malo byť vhodné uzemnenie, inými slovami riadené vybíjanie elektrostatických nábojov. Tento typ elektrostatického uzemnenia významne zníži riziko výbuchu prepravovaných horľavých látok. Tento typ jednoduchého uzemnenia sa prezentuje z uzemňovacej svorky az drôtu. Drôty zavedené do zeme sa vyznačujú nízkym elektrickým odporom a extrémne vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu. Samozrejme sa môže použiť nebezpečnejšie uzemnenie, čo je riadiaci systém, ktorý umožňuje prepravu alebo výdaj produktu iba vtedy, keď je uzemnenie správne pripojené.Ste si istí, že vás zaujíma, kedy sa tento druh uzemnenia používa? Najčastejšie sa používajú pri nakladaní a vykladaní železničných a cestných cisterien, cisterien, sudov a tiež ako dôkaz komponentov technologických zariadení. Nebezpečenstvo výbuchu vedie k zmiešaniu a rozprašovaniu alebo prečerpávaniu rôznych druhov horľavých látok. Počas interferencie s horľavými podkladmi vznikajú elektrické náboje kontaktom alebo separáciou častíc. Kdekoľvek vznikne statická elektrina a je umiestnená v prostredí horľavých látok, spája sa s nebezpečenstvom. Základným princípom akejkoľvek ochrany pred elektrostatickým výbojom je nepochybne dobrá svorka a správne zvolený kábel, ktorý dáva možnosť viesť elektrický náboj k téme uzemnenia.Kľúčom je to, že svorky a káble použité na uzemnenie musia spĺňať veľmi náročné pokyny stanovené na testovacej linke. V súčasnosti najlepšie účinky prináša moderné typy uzemnenia systému.